Jag vill flyga till dig

och vara med dig

Men jag kan inte

Jag vill förlänga min arm

och känna på dig

Men jag kan inte

Jag vill se på dig

genom alla synliga och osynliga horisonter

Men jag kan inte

Jag vill höra din röst och din sång

Men jag kan inte

Och mina läppar står torra

i stunden av längtan

Medan ögonen är riktade

mot vägen